ΑΘΗΝΑ

4ο χλμ. Γαλάζιας Ακτής Καλύβια Αττικής

Το υποκατάστημα Αθηνών στεγάζει ελεγχόμενους ιδιόκτητους χώρους απόλυτης υγιεινής και εξυπηρετούν τον κλάδο της εμπορίας των πρώτων υλών και των ζωοτροφών. Οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούν την αγορά της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας.

Μπορείτε να επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα στην ακόλουθη διεύθυνση:

VIOZOIS S.A. 4ο χλμ. Γαλάζιας Ακτής Καλύβια Αττικής

Τηλ. 22990-46034

Fax: 22990-46035

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΘΗΝΑ

4ο χλμ. Γαλάζιας Ακτής Καλύβια Αττικής

Το υποκατάστημα Αθηνών στεγάζει ελεγχόμενους ιδιόκτητους χώρους απόλυτης υγιεινής και εξυπηρετούν τον κλάδο της εμπορίας των πρώτων υλών και των ζωοτροφών. Οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούν την αγορά της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας.

Μπορείτε να επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα στην ακόλουθη διεύθυνση:

VIOZOIS S.A. 4ο χλμ. Γαλάζιας Ακτής Καλύβια Αττικής

Τηλ. 22990-46034

Fax: 22990-46035

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ