ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2018-03-14T15:12:24+00:00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2ο χλμ. Συμμαχικής Οδού (προς Ωραιόκαστρο) – Ιωνία

Το υποκατάστημα Θεσσαλονίκης στεγάζεται σε ελεγχόμενους ιδιόκτητους χώρους απόλυτης υγιεινής πουεξυπηρετούν τον κλάδο της εμπορίας πρώτων υλών και ζωοτροφών. Οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούν την αγορά της Βόρειας Ελλάδας και τις εξαγωγές της εταιρίας στις αγορές των Βαλκανίων.

Μπορείτε να επισκεφθείτε τις εγκαταστάσεις μας στην Θεσσαλονίκη στην ακόλουθη διεύθυνση:

VIOZOIS S.A. 2ο χλμ. Συμμαχικής Οδού (προς Ωραιόκαστρο) – Ιωνία

Τηλ. 2310-784702

Fax: 2310-784041

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2ο χλμ. Συμμαχικής Οδού (προς Ωραιόκαστρο) – Ιωνία

Το υποκατάστημα Θεσσαλονίκης στεγάζεται σε ελεγχόμενους ιδιόκτητους χώρους απόλυτης υγιεινής πουεξυπηρετούν τον κλάδο της εμπορίας πρώτων υλών και ζωοτροφών. Οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούν την αγορά της Βόρειας Ελλάδας και τις εξαγωγές της εταιρίας στις αγορές των Βαλκανίων.

Μπορείτε να επισκεφθείτε τις εγκαταστάσεις μας στην Θεσσαλονίκη στην ακόλουθη διεύθυνση:

VIOZOIS S.A. 2ο χλμ. Συμμαχικής Οδού (προς Ωραιόκαστρο) – Ιωνία

Τηλ. 2310-784702

Fax: 2310-784041

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ