ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ένας περίπλοκος όρος για μια ιδέα που στην πραγματικότητα είναι απλή.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ένας περίπλοκος όρος για μια ιδέα που στην πραγματικότητα είναι απλή. Μία ιδέα σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν κοινωνικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη επί εθελοντικής βάσης.

Βασισμένη σε αυτή την λογική για τη βελτίωση της προσφοράς της εταιρίας στο κοινωνικό σύνολο, η VIOZOIS S.A. φροντίζει καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της στο εκάστοτε οικονομικό έτος, να προσφέρει μέρος των κερδών της πίσω στο κοινωνικό σύνολο, και ακόμα περισσότερο να εκτελέσει δράσεις που θα το ωφελήσουν με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

Η VIOZOIS S.A. αναπτύσσεται σε αρμονία και σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να μην επηρεάζονται οι υπάρχουσες υποδομές, τα δίκτυα, οι επικοινωνίες, η πολιτιστική κληρονομιά αλλά και ο μελλοντικός σχεδιασμός ανάπτυξης της περιοχής. Υποστηρίζει την τοπική οικονομία με την ενίσχυση της απασχόλησης, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας για το εργατικό και επιστημονικό δυναμικό της περιοχής, δίνοντας ώθηση σε πολλούς κλάδους δραστηριοτήτων.

Χριστουγεννιάτικη προσφορά στα ιδρύματα
Η VIOZOIS S.A. κάθε Χριστούγεννα προσφέρει στα κοινωφελή ιδρύματα ένα σημαντικό οικονομικό ποσό. Το ποσό αυτό μοιράζεται κάθε χρόνο σε διαφορετικά ιδρύματα, με σκοπό να υποστηριχτεί η λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων για την υποστήριξη των καθημερινών αναγκών των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί. Σκοπός της εταιρίας είναι να αποδείξει έμπρακτα ότι η κοινωνική αλληλεγγύη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής της κουλτούρας και να προσφέρει στην κοινωνία που την στηρίζει.

Χορηγίες σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες
Η VIOZOIS S.A. αποτελεί κύριο χορηγό τόσο σε ομάδες και συλλόγους όσο και σε αθλητικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του έτους. Η υποστήριξη της εταιρίας δεν επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα αθλήματα ή εκδηλώσεις, αλλά φροντίζει να υποστηρίζει μία μεγάλη γκάμα από αθλητικές δράσεις, καθώς η ανάπτυξη του πολιτισμού και του αθλητισμού είναι πρωταρχική επιδίωξη της εταιρίας.

Ενίσχυση συλλόγων, σχολείων και κοινωφελών ιδρυμάτων
Η VIOIZOS S.A. μέσα από χορηγίες και δωρεές υποστηρίζει έμπρακτα την λειτουργία συλλόγων, σχολείων και κοινωφελών ιδρυμάτων τόσο στην περιοχή της Ηπείρου όσο και σε όλη την Ελλάδα. Πεποίθηση της εταιρίας είναι ότι πρέπει να επιστρέφει με τον πιο εμφατικό τρόπο την εμπιστοσύνη που της δείχνουν όλες οι περιοχές της Ελλάδας. Η υποστήριξη ειδικά της νέας γενιάς είναι κάτι που θα συνεχίσει να κάνει η εταιρία με κάθε ευκαιρία.

Ενίσχυση δράσεων που αφορούν τα αδέσποτα
Η ύπαρξη αδέσποτων ζώων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί μια δύσκολη πραγματικότητα. Η εταιρία προσπαθεί με όλες της τις δυνάμεις να μειώσει την επίδραση αυτής της κατάστασης, κατά κύριο λόγω μέσα από την παροχή χιλιάδων κιλών δωρεάν τροφής σε συλλόγους που φροντίζουν τα αδέσποτα, σε κυνοκομεία των δήμων, ακόμα και σε ιδιώτες που έχουν αναλάβει αντίστοιχες πρωτοβουλίες.

Ενίσχυση δράσεων κυνηγετικών συλλόγων
Η VIOIZOS S.A. υποστηρίζει έμπρακτα τις δράσεις κοινωνικής ευθύνης και ενίσχυσης της πανίδας που έχουν αναλάβει οι κυνηγετικοί σύλλογοι της χώρας, καθώς αναγνωρίζει την ανάγκη της βελτίωσης της ποικιλίας, αλλά και την ποσότητας των άγριων ζώων που έχουν απομείνει στη χώρα μας. Ταυτόχρονα στους συλλόγους που τα μέλη τους αδυνατούν να υποστηρίξουν διατροφικά τους σκύλους τους διαθέτει δωρεάν τροφή ώστε να μειωθει το φαινόμενο εγκατάλειψης κυνηγετικών σκύλων.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ένας περίπλοκος όρος για μια ιδέα που στην πραγματικότητα είναι απλή.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ένας περίπλοκος όρος για μια ιδέα που στην πραγματικότητα είναι απλή. Μία ιδέα σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν κοινωνικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη επί εθελοντικής βάσης.

Βασισμένη σε αυτή την λογική για τη βελτίωση της προσφοράς της εταιρίας στο κοινωνικό σύνολο, η VIOZOIS S.A. φροντίζει καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της στο εκάστοτε οικονομικό έτος, να προσφέρει μέρος των κερδών της πίσω στο κοινωνικό σύνολο, και ακόμα περισσότερο να εκτελέσει δράσεις που θα το ωφελήσουν με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

Η VIOZOIS S.A. αναπτύσσεται σε αρμονία και σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να μην επηρεάζονται οι υπάρχουσες υποδομές, τα δίκτυα, οι επικοινωνίες, η πολιτιστική κληρονομιά αλλά και ο μελλοντικός σχεδιασμός ανάπτυξης της περιοχής. Υποστηρίζει την τοπική οικονομία με την ενίσχυση της απασχόλησης, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας για το εργατικό και επιστημονικό δυναμικό της περιοχής, δίνοντας ώθηση σε πολλούς κλάδους δραστηριοτήτων.

Χριστουγεννιάτικη προσφορά στα ιδρύματα
Η VIOZOIS S.A. κάθε Χριστούγεννα προσφέρει στα κοινωφελή ιδρύματα ένα σημαντικό οικονομικό ποσό. Το ποσό αυτό μοιράζεται κάθε χρόνο σε διαφορετικά ιδρύματα, με σκοπό να υποστηριχτεί η λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων για την υποστήριξη των καθημερινών αναγκών των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί. Σκοπός της εταιρίας είναι να αποδείξει έμπρακτα ότι η κοινωνική αλληλεγγύη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής της κουλτούρας και να προσφέρει στην κοινωνία που την στηρίζει.

Χορηγίες σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες
Η VIOZOIS S.A. αποτελεί κύριο χορηγό τόσο σε ομάδες και συλλόγους όσο και σε αθλητικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του έτους. Η υποστήριξη της εταιρίας δεν επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα αθλήματα ή εκδηλώσεις, αλλά φροντίζει να υποστηρίζει μία μεγάλη γκάμα από αθλητικές δράσεις, καθώς η ανάπτυξη του πολιτισμού και του αθλητισμού είναι πρωταρχική επιδίωξη της εταιρίας.

Ενίσχυση συλλόγων, σχολείων και κοινωφελών ιδρυμάτων
Η VIOIZOS S.A. μέσα από χορηγίες και δωρεές υποστηρίζει έμπρακτα την λειτουργία συλλόγων, σχολείων και κοινωφελών ιδρυμάτων τόσο στην περιοχή της Ηπείρου όσο και σε όλη την Ελλάδα. Πεποίθηση της εταιρίας είναι ότι πρέπει να επιστρέφει με τον πιο εμφατικό τρόπο την εμπιστοσύνη που της δείχνουν όλες οι περιοχές της Ελλάδας. Η υποστήριξη ειδικά της νέας γενιάς είναι κάτι που θα συνεχίσει να κάνει η εταιρία με κάθε ευκαιρία.

Ενίσχυση δράσεων που αφορούν τα αδέσποτα
Η ύπαρξη αδέσποτων ζώων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί μια δύσκολη πραγματικότητα. Η εταιρία προσπαθεί με όλες της τις δυνάμεις να μειώσει την επίδραση αυτής της κατάστασης, κατά κύριο λόγω μέσα από την παροχή χιλιάδων κιλών δωρεάν τροφής σε συλλόγους που φροντίζουν τα αδέσποτα, σε κυνοκομεία των δήμων, ακόμα και σε ιδιώτες που έχουν αναλάβει αντίστοιχες πρωτοβουλίες.

Ενίσχυση δράσεων κυνηγετικών συλλόγων
Η VIOIZOS S.A. υποστηρίζει έμπρακτα τις δράσεις κοινωνικής ευθύνης και ενίσχυσης της πανίδας που έχουν αναλάβει οι κυνηγετικοί σύλλογοι της χώρας, καθώς αναγνωρίζει την ανάγκη της βελτίωσης της ποικιλίας, αλλά και την ποσότητας των άγριων ζώων που έχουν απομείνει στη χώρα μας. Ταυτόχρονα στους συλλόγους που τα μέλη τους αδυνατούν να υποστηρίξουν διατροφικά τους σκύλους τους διαθέτει δωρεάν τροφή ώστε να μειωθει το φαινόμενο εγκατάλειψης κυνηγετικών σκύλων.