ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η VIOZOIS S.A. φροντίζει με τον πιο ξεκάθαρο και αποδεδειγμένο τρόπο να επιχειρεί με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Η VIOZOIS S.A. φροντίζει με τον πιο ξεκάθαρο και αποδεδειγμένο τρόπο να επιχειρεί με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Το πρώτο σημαντικό στοιχείο αφορά την προμήθεια και χρήση των πρώτων υλών. Η εταιρία διαβεβαιώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι ποτέ δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ γενετικά μεταλλαγμένες πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων της. Αντίθετα φροντίζει μέσα από μακροχρόνιες συνεργασίες να προμηθεύεται ποιοτικές πρώτες ύλες που παράγονται με φιλικές προς το περιβάλλον διεργασίες.

Το δεύτερο στοιχείο οικολογικής συνείδησης της εταιρίας αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων. Ουσιαστικά η εταιρία δημιουργεί μηδενικά απόβλητα από την παραγωγική της διαδικασία, καθώς φροντίζει να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί και τα απόβλητα που παράγει να είναι βιοδιασπώμενα σε ποσοστό 100%.

Το τρίτο στοιχείο περιβαλλοντικής ευθύνης εδράζεται στην συνεχή επένδυση της εταιρίας σε εξοπλισμό που καταναλώσει το μικρότερο δυνατό ποσό ενέργεια για την παραγωγή των προϊόντων της, και μάλιστα από ανακυκλώσιμες καύσιμες ύλες όπως είναι τα βιοκαύσιμα τα οποία αυτή τη στιγμή καλύπτουν το 100% της καύσιμης ύλης που χρησιμοποιεί η εταιρία.

Το τέταρτο σημαντικό στοιχείο αφορά τις δράσεις για την ανάπλαση και προστασία του περιβάλλοντος τις οποίες η εταιρία υποστηρίζει θερμά με ανθρώπινους, υλικούς και οικονομικούς πόρους, χορηγώντας μια σειρά από στοχευμένες δράσεις που πραγματοποιούνται σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η VIOZOIS S.A. φροντίζει με τον πιο ξεκάθαρο και αποδεδειγμένο τρόπο να επιχειρεί με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Η VIOZOIS S.A. φροντίζει με τον πιο ξεκάθαρο και αποδεδειγμένο τρόπο να επιχειρεί με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Το πρώτο σημαντικό στοιχείο αφορά την προμήθεια και χρήση των πρώτων υλών. Η εταιρία διαβεβαιώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι ποτέ δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ γενετικά μεταλλαγμένες πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων της. Αντίθετα φροντίζει μέσα από μακροχρόνιες συνεργασίες να προμηθεύεται ποιοτικές πρώτες ύλες που παράγονται με φιλικές προς το περιβάλλον διεργασίες.

Το δεύτερο στοιχείο οικολογικής συνείδησης της εταιρίας αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων. Ουσιαστικά η εταιρία δημιουργεί μηδενικά απόβλητα από την παραγωγική της διαδικασία, καθώς φροντίζει να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί και τα απόβλητα που παράγει να είναι βιοδιασπώμενα σε ποσοστό 100%.

Το τρίτο στοιχείο περιβαλλοντικής ευθύνης εδράζεται στην συνεχή επένδυση της εταιρίας σε εξοπλισμό που καταναλώσει το μικρότερο δυνατό ποσό ενέργεια για την παραγωγή των προϊόντων της, και μάλιστα από ανακυκλώσιμες καύσιμες ύλες όπως είναι τα βιοκαύσιμα τα οποία αυτή τη στιγμή καλύπτουν το 100% της καύσιμης ύλης που χρησιμοποιεί η εταιρία.

Το τέταρτο σημαντικό στοιχείο αφορά τις δράσεις για την ανάπλαση και προστασία του περιβάλλοντος τις οποίες η εταιρία υποστηρίζει θερμά με ανθρώπινους, υλικούς και οικονομικούς πόρους, χορηγώντας μια σειρά από στοχευμένες δράσεις που πραγματοποιούνται σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο.