ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Σημαντικό στοιχείο και παράγοντας επιτυχίας των προϊόντων της εταιρίας, στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρο της παραγωγής και εμπορίας ζωοτροφών, αποτελεί η σταθερά υψηλή ποιότητα.

Σημαντικό στοιχείο και παράγοντας επιτυχίας των προϊόντων της εταιρίας, στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρο της παραγωγής και εμπορίας ζωοτροφών, αποτελεί η σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων τόσο για τα ζώα παραγωγής όσο και για τα κατοικίδια ζώα.
Η VIOZOIS S.A.επενδύει συνεχώς στη δημιουργία ποιοτικών προϊόντων μέσα από ένα πλέγμα κανόνων και αξιών που υπηρετεί με ευλάβεια και βελτιώνει καθημερινά

Τήρηση αυστηρών κανόνων υγιεινής σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από την παραλαβή και αποθήκευση των πρώτων υλών μέχρι και την παράδοση του τελικού προϊόντος στον πελάτη.

Απασχόληση υψηλής τεχνικής κατάρτισης προσωπικού, που γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια την παραγωγική διαδικασία, τηρεί όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, φροντίζει το τελικό προϊόν να είναι ποιοτικό και κυρίως έχει τεράστια γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο.

Χρήση ελεγμένων πρώτων υλών, που το κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η υψηλής διατροφικής αξίας σύνθεσή τους, τα ελεγμένα εργοστάσια παραγωγής τους, οι πιστοποιημένες διαδικασίες παραλαβής τους από την εταιρία και η σύμφωνη με τα πρότυπα αποθήκευσή τους μέχρι τη χρήση τους.

Παραγωγή με τη βοήθεια υπερσύγχρονων μηχανημάτων, που εκτός της ποιότητας που προσφέρουν στο τελικό προϊόν, συνεισφέρουν στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας λάθους κατά τη διαδικασία πραγωγής.

Συνεχείς δειγματοληπτικούς ελέγχους, για την αποφυγή ύπαρξης οποιουδήποτε αστάθμητου παράγοντα που θα επηρεάσει την ποιότητα και την τελική αξία των παραγόμενων ζωοτροφών.

Πιστοποίηση με βάση το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 22000:2005, όπου εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας δηλαδή τον σχεδιασμό, παραγωγή και πώληση τροφής ζώων. Το εν λόγο πρότυπο είναι το πλέον αυστηρό και ολοκληρωμένο σύστημα παράγωγης και εμπορίας καθώς εμπεριέχει το σύστημα (ανάλυσης κινδύνων κρισίμων σημείων ελέγχου) HACCP.

Αποτέλεσμα της παραπάνω φιλοσοφίας λειτουργίας της επιχείρησης είναι όχι μόνο η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων, αλλά και η συνεχής βελτίωση αυτής με στόχο την ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Σημαντικό στοιχείο και παράγοντας επιτυχίας των προϊόντων της εταιρίας, στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρο της παραγωγής και εμπορίας ζωοτροφών, αποτελεί η σταθερά υψηλή ποιότητα.

Σημαντικό στοιχείο και παράγοντας επιτυχίας των προϊόντων της εταιρίας, στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρο της παραγωγής και εμπορίας ζωοτροφών, αποτελεί η σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων τόσο για τα ζώα παραγωγής όσο και για τα κατοικίδια ζώα.
Η VIOZOIS S.A.επενδύει συνεχώς στη δημιουργία ποιοτικών προϊόντων μέσα από ένα πλέγμα κανόνων και αξιών που υπηρετεί με ευλάβεια και βελτιώνει καθημερινά

Τήρηση αυστηρών κανόνων υγιεινής σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από την παραλαβή και αποθήκευση των πρώτων υλών μέχρι και την παράδοση του τελικού προϊόντος στον πελάτη.

Απασχόληση υψηλής τεχνικής κατάρτισης προσωπικού, που γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια την παραγωγική διαδικασία, τηρεί όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, φροντίζει το τελικό προϊόν να είναι ποιοτικό και κυρίως έχει τεράστια γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο.

Χρήση ελεγμένων πρώτων υλών, που το κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η υψηλής διατροφικής αξίας σύνθεσή τους, τα ελεγμένα εργοστάσια παραγωγής τους, οι πιστοποιημένες διαδικασίες παραλαβής τους από την εταιρία και η σύμφωνη με τα πρότυπα αποθήκευσή τους μέχρι τη χρήση τους.

Παραγωγή με τη βοήθεια υπερσύγχρονων μηχανημάτων, που εκτός της ποιότητας που προσφέρουν στο τελικό προϊόν, συνεισφέρουν στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας λάθους κατά τη διαδικασία πραγωγής.

Συνεχείς δειγματοληπτικούς ελέγχους, για την αποφυγή ύπαρξης οποιουδήποτε αστάθμητου παράγοντα που θα επηρεάσει την ποιότητα και την τελική αξία των παραγόμενων ζωοτροφών.

Πιστοποίηση με βάση το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 22000:2005, όπου εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας δηλαδή τον σχεδιασμό, παραγωγή και πώληση τροφής ζώων. Το εν λόγο πρότυπο είναι το πλέον αυστηρό και ολοκληρωμένο σύστημα παράγωγης και εμπορίας καθώς εμπεριέχει το σύστημα (ανάλυσης κινδύνων κρισίμων σημείων ελέγχου) HACCP.

Αποτέλεσμα της παραπάνω φιλοσοφίας λειτουργίας της επιχείρησης είναι όχι μόνο η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων, αλλά και η συνεχής βελτίωση αυτής με στόχο την ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή.