ΣΤΕΛΕΧΗ

Σημαντικό παράγοντα επιτυχίας της επιχείρησης αποτελεί η απασχόληση καταρτισμένου προσωπικού με ιδιαίτερη εμπειρία και επιστημονική γνώση σχετικά με την διατροφή των ζώων.

Από την αρχή ίδρυσης της εταιρίας, μεγάλο βάρος δίνεται στην απασχόληση προσωπικού που έχει τόσο την επιστημονική κατάρτιση όσο και την οξυδέρκεια να αναγνωρίζει τις ανάγκες των πελατών και να πραγματοποιεί την μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να τις καλύψει.

Η VIOZOIS S.A. απασχολεί προσωπικό με άριστη επιστημονική γνώση των θεμάτων που σχετίζονται με τη διατροφή των ζώων. Ειδικότητες όπως κτηνίατροι, ζωοτέχνες, γεωπόνοι, τεχνολόγοι τροφίμων και χημικοί αποτελούν το επιστημονικό προσωπικό της εταιρίας που καθημερινά εξελίσσει τα προϊόντα της και βρίσκει λύσεις που καλύπτουν ακόμα περισσότερο τις ανάγκες όλων των ζώων παραγωγής και συνοδείας.

Η εμπειρία που υπάρχει στους κόλπους της εταιρίας από την πέραν των 30 ετών ενασχόληση με το αντικείμενο, δίνει την επιπλέον σιγουριά που χρειάζεται για την παραγωγή ποιοτικών ζωοτροφών που θα τύχουν ανάλογης αναγνώρισης από τους πελάτες της εταιρίας.

Τέλος η σωστή προσέγγιση των πελατών και η επαγγελματική αντιμετώπιση που τυγχάνουν από τους πωλητές, τα διοικητικά στελέχη και την ηγεσία της εταιρίας, προσθέτει ένα ακόμα λόγο για την επιλογή της VIOZOIS S.A. ως αποκλειστικού και αξιόπιστου συνεργάτη.

ΣΤΕΛΕΧΗ

Σημαντικό παράγοντα επιτυχίας της επιχείρησης αποτελεί η απασχόληση καταρτισμένου προσωπικού με ιδιαίτερη εμπειρία και επιστημονική γνώση σχετικά με την διατροφή των ζώων.

Από την αρχή ίδρυσης της εταιρίας, μεγάλο βάρος δίνεται στην απασχόληση προσωπικού που έχει τόσο την επιστημονική κατάρτιση όσο και την οξυδέρκεια να αναγνωρίζει τις ανάγκες των πελατών και να πραγματοποιεί την μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να τις καλύψει.

Η VIOZOIS S.A. απασχολεί προσωπικό με άριστη επιστημονική γνώση των θεμάτων που σχετίζονται με τη διατροφή των ζώων. Ειδικότητες όπως κτηνίατροι, ζωοτέχνες, γεωπόνοι, τεχνολόγοι τροφίμων και χημικοί αποτελούν το επιστημονικό προσωπικό της εταιρίας που καθημερινά εξελίσσει τα προϊόντα της και βρίσκει λύσεις που καλύπτουν ακόμα περισσότερο τις ανάγκες όλων των ζώων παραγωγής και συνοδείας.

Η εμπειρία που υπάρχει στους κόλπους της εταιρίας από την πέραν των 30 ετών ενασχόληση με το αντικείμενο, δίνει την επιπλέον σιγουριά που χρειάζεται για την παραγωγή ποιοτικών ζωοτροφών που θα τύχουν ανάλογης αναγνώρισης από τους πελάτες της εταιρίας.

Τέλος η σωστή προσέγγιση των πελατών και η επαγγελματική αντιμετώπιση που τυγχάνουν από τους πωλητές, τα διοικητικά στελέχη και την ηγεσία της εταιρίας, προσθέτει ένα ακόμα λόγο για την επιλογή της VIOZOIS S.A. ως αποκλειστικού και αξιόπιστου συνεργάτη.