ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας μπορεί να διαφανεί ιδιαίτερα εάν παρουσιαστούν τα στοιχεία της παραγωγής και της εμπορίας ζωοτροφών στο πέρασμα του χρόνου.

Τα στοιχεία των τελευταίων ετών δείχνουν εντυπωσιακή αύξηση του όγκου παραγωγής των προϊόντων όλων των σειρών που η εταιρεία λανσάρει. Τόσο στα ζώα παραγωγής, όσο και στα ζώα συνοδείας.

Ειδικότερα για την παραγωγή τροφών για κατοικίδια ζώα η εταιρία έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε κτιριακές υποδομές και εξοπλισμό, κάτι που της έχει δώσει τη δυνατότητα να πολλαπλασιάσει την παραγωγική της δυνατότητα καλύπτοντας τις ανάγκες των καταναλωτών λιανικής που έχει, αλλά και τις ανάγκες των επαγγελματιών που ασχολούνται με τα κατοικίδια.

Το πελατολόγιο της VIOZOIS S.A. περιλαμβάνει χιλιάδες πελάτες λιανικής πώλησης και πλέον των 5.000 εταιριών και επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διατροφή ζώων. Για την κάλυψη αυτών των αναγκών η εταιρία έχει πλήρως οργανωμένο τμήμα πωλήσεων που αναλαμβάνει την επαφή με τους πελάτες και φροντίζει για την κάλυψη των αναγκών τους σε πανελλαδικό επίπεδο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας μπορεί να διαφανεί ιδιαίτερα εάν παρουσιαστούν τα στοιχεία της παραγωγής και της εμπορίας ζωοτροφών στο πέρασμα του χρόνου.

Τα στοιχεία των τελευταίων ετών δείχνουν εντυπωσιακή αύξηση του όγκου παραγωγής των προϊόντων όλων των σειρών που η εταιρεία λανσάρει. Τόσο στα ζώα παραγωγής, όσο και στα ζώα συνοδείας.

Ειδικότερα για την παραγωγή τροφών για κατοικίδια ζώα η εταιρία έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε κτιριακές υποδομές και εξοπλισμό, κάτι που της έχει δώσει τη δυνατότητα να πολλαπλασιάσει την παραγωγική της δυνατότητα καλύπτοντας τις ανάγκες των καταναλωτών λιανικής που έχει, αλλά και τις ανάγκες των επαγγελματιών που ασχολούνται με τα κατοικίδια.

Το πελατολόγιο της VIOZOIS S.A. περιλαμβάνει χιλιάδες πελάτες λιανικής πώλησης και πλέον των 5.000 εταιριών και επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διατροφή ζώων. Για την κάλυψη αυτών των αναγκών η εταιρία έχει πλήρως οργανωμένο τμήμα πωλήσεων που αναλαμβάνει την επαφή με τους πελάτες και φροντίζει για την κάλυψη των αναγκών τους σε πανελλαδικό επίπεδο.