ΤΡΟΦΕΣ
ΓΙΑ ΖΩΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Στρουθοκάμηλοι
Οι στρουθοκάμηλοι αποτελούν μια αρκετά ειδική περίπτωση ζώων εκμεταλλεύσεως και γι’ αυτό και απαιτούν ειδική διατροφή για μέγιστη απόδοση. Η VIOZOIS S.A. διαθέτει προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για τις δικές τους διατροφικές απαιτήσεις:

ΣΤΡ 200: με αντικοκκιδιακό

ΣΤΡ 201: χωρίς αντικοκκιδιακό
Συμμετοχή: 2,5%

Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι των 25 kg

ΣΤΡ 302: πέλετς κρεατοπαραγωγής Α’ ηλικίας
ΣΤΡ 312: πέλετς κρεατοπαραγωγής Β’ ηλικίας
ΣΤΡ 322: πέλετς οωτοκίας
Συσκευασία:Σάκοι πολυπροπυλένιου των 40 kg

ΤΡΟΦΕΣ
ΓΙΑ ΖΩΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Στρουθοκάμηλοι
Οι στρουθοκάμηλοι αποτελούν μια αρκετά ειδική περίπτωση ζώων εκμεταλλεύσεως και γι’ αυτό και απαιτούν ειδική διατροφή για μέγιστη απόδοση. Η VIOZOIS S.A. διαθέτει προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για τις δικές τους διατροφικές απαιτήσεις:

ΣΤΡ 200: με αντικοκκιδιακό

ΣΤΡ 201: χωρίς αντικοκκιδιακό
Συμμετοχή: 2,5%

Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι των 25 kg

ΣΤΡ 302: πέλετς κρεατοπαραγωγής Α’ ηλικίας
ΣΤΡ 312: πέλετς κρεατοπαραγωγής Β’ ηλικίας
ΣΤΡ 322: πέλετς οωτοκίας
Συσκευασία:Σάκοι πολυπροπυλένιου των 40 kg