ΤΡΟΦΕΣ
ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ

Η κτηνοτροφία μηρυκαστικών ζώων έχει αυξημένες διατροφικές απαιτήσεις, καθώς επηρεάζει σε ιδιαίτερα σημαντικό βαθμό την απόδοση των ζώων. Η σωστή διατροφή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας.

Δείτε το φυλλάδιο
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Vio lamb 60% + (πρωτεΐνες 21%, λίπος 21%)
Vio lamb 50% + (πρωτεΐνες 20%, λίπος 17%)
Vio calf + (πρωτεΐνες 24%, λίπος 16%)
Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι των 25 kg

ΒΜ 220: Γαλακτοπαραγωγής αιγοπροβάτων
ΒΜ 200: Αγελάδων και μόσχων
ΒΜ 240: Μηρυκαστικών γενικά
ΒΜ 211: Υψηλής γαλακτοπαραγωγής αγελάδων
ΒΜ 225: Πάχυνσης αμνοεριφίων
ΒΜ 223: Υψηλής γαλακτοπαραγωγής αιγοπροβάτων
Συμμετοχή:2,5%
Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι των 25 kg

BRMX 100: Μίγμα βιταμινών & ιχνοστοιχείων γαλακτοπαραγωγής αγελάδων
BRMX 200: Μίγμα βιταμινών & ιχνοστοιχείων πάχυνσης μηρυκαστικών
BRMX 300: Μίγμα βιταμινών & ιχνοστοιχείων γαλακτοπαραγωγής αιγοπροβάτων
BRMX 301: Μίγμα βιταμινών & ιχνοστοιχείων υψηλής γαλακτοπαραγωγής αιγοπροβάτων
Συμμετοχή:2% (2 κιλά στον τόνο)
Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι των 25 kg

ΒΜ 112: Συμπύκνωμα αιγοπροβάτων 50%
ΒΜ 130: Συμπύκνωμα αγελάδων και μόσχων 5%
Συμμετοχή:50%
Συσκευασία: Σάκοι πολυπροπυλενίου των 40 kg (ΒΜ 112) και 50 kg (ΒΜ 130)

BΜ-322 Sp: Πέλετς, αιγοπροβάτων υψηλής γαλακτοπαραγωγής special
BΜ-322: Πέλετς, αιγοπροβάτων υψηλής γαλακτοπαραγωγής
BΜ-312: Πέλετς, αιγοπροβάτων γαλακτοπαραγωγής
BΜ-382: Πέλετς, ανάπτυξης αμνοεριφίων
BΜ-384: Πέλετς, πάχυνσης αμνοεριφίων
BΜ-392: Πέλετς, αναπαραγωγής αιγοπροβάτων
ΒΜ-302 : Πέλετς, υψηλής γαλακτοπαραγωγής αγελάδων
ΒΜ-332 : Πέλετς, γαλακτοπαραγωγής αγελάδων
ΒΜ-362 : Πέλετς, ανάπτυξης μοσχαριών
ΒΜ-372 : Πέλετς, πάχυνσης μοσχαριών
Συσκευασία: Σάκοι πολυπροπυλενίου των 40 kg

ΤΡΟΦΕΣ
ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ

Η κτηνοτροφία μηρυκαστικών ζώων έχει αυξημένες διατροφικές απαιτήσεις, καθώς επηρεάζει σε ιδιαίτερα σημαντικό βαθμό την απόδοση των ζώων. Η σωστή διατροφή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας.

Δείτε το φυλλάδιο
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Vio lamb 60% + (πρωτεΐνες 21%, λίπος 21%)
Vio lamb 50% + (πρωτεΐνες 20%, λίπος 17%)
Vio calf + (πρωτεΐνες 24%, λίπος 16%)
Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι των 25 kg

ΒΜ 220: Γαλακτοπαραγωγής αιγοπροβάτων
ΒΜ 200: Αγελάδων και μόσχων
ΒΜ 240: Μηρυκαστικών γενικά
ΒΜ 211: Υψηλής γαλακτοπαραγωγής αγελάδων
ΒΜ 225: Πάχυνσης αμνοεριφίων
ΒΜ 223: Υψηλής γαλακτοπαραγωγής αιγοπροβάτων
Συμμετοχή:2,5%
Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι των 25 kg

BRMX 100: Μίγμα βιταμινών & ιχνοστοιχείων γαλακτοπαραγωγής αγελάδων
BRMX 200: Μίγμα βιταμινών & ιχνοστοιχείων πάχυνσης μηρυκαστικών
BRMX 300: Μίγμα βιταμινών & ιχνοστοιχείων γαλακτοπαραγωγής αιγοπροβάτων
BRMX 301: Μίγμα βιταμινών & ιχνοστοιχείων υψηλής γαλακτοπαραγωγής αιγοπροβάτων
Συμμετοχή:2% (2 κιλά στον τόνο)
Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι των 25 kg

ΒΜ 112: Συμπύκνωμα αιγοπροβάτων 50%
ΒΜ 130: Συμπύκνωμα αγελάδων και μόσχων 5%
Συμμετοχή:50%
Συσκευασία: Σάκοι πολυπροπυλενίου των 40 kg (ΒΜ 112) και 50 kg (ΒΜ 130)

BΜ-322 Sp: Πέλετς, αιγοπροβάτων υψηλής γαλακτοπαραγωγής special
BΜ-322: Πέλετς, αιγοπροβάτων υψηλής γαλακτοπαραγωγής
BΜ-312: Πέλετς, αιγοπροβάτων γαλακτοπαραγωγής
BΜ-382: Πέλετς, ανάπτυξης αμνοεριφίων
BΜ-384: Πέλετς, πάχυνσης αμνοεριφίων
BΜ-392: Πέλετς, αναπαραγωγής αιγοπροβάτων
ΒΜ-302 : Πέλετς, υψηλής γαλακτοπαραγωγής αγελάδων
ΒΜ-332 : Πέλετς, γαλακτοπαραγωγής αγελάδων
ΒΜ-362 : Πέλετς, ανάπτυξης μοσχαριών
ΒΜ-372 : Πέλετς, πάχυνσης μοσχαριών
Συσκευασία: Σάκοι πολυπροπυλενίου των 40 kg