ΤΡΟΦΕΣ
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η πτηνοτροφία στην Ελλάδα είναι από τους πιο δυναμικούς κλάδους της αγροτικής οικονομίας και αντιπροσωπεύει σήμερα το 5% της συνολικής αξίας της αγροτικής παραγωγής. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πτηνοτροφία είναι συγκεντρωμένες σε μεγάλο βαθμό στην Ήπειρο, φτάνοντας περίπου το 45%.

Η VIOZOIS S.A. υποστηρίζει με τον καλύτερο τρόπο τις επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα και τις χώρες των Βαλκανίων, με προϊόντα που απευθύνονται τόσο στην Ωοτοκία, όσο και στην Κρεατοπαραγωγή, βελτιστοποιημένα αντίστοιχα για την κάθε παραγωγή.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Τα ζώα πτηνοτροφίας κρεατοπαραγωγής αποτελούν μεγάλο κομμάτι της εγχώριας Ελληνικής παραγωγής. Ο σχεδιασμός των προϊόντων της VIOZOIS S.A. είναι διαμορφωμένος ώστε να επιτυγχάνονται μέγιστες αποδόσεις αυτών των ζώων.

Ισορροπιστές:

BK-200: Με αντικοκκιδιακό

BK-201:Χωρίς αντικοκκιδιακό

BK-210A: Χωρίς αντικοκκιδιακό

BK-210B: Χωρίς αντικοκκιδιακό

BK-211A: Με αντικοκκιδιακό

BK-211B: Με αντικοκκιδιακό

Συσκευασία:
2,5% (25 κιλά στον τόνο)

Χάρτινοι σάκοι των 25 kg

Μίγματα Βιταμινών & Ιχνοστοιχείων:

BPLV-100: Μίγμα βιταμινών

BPLM-100: Μίγμα ιχνοστοιχείων

BPLΧ-100: Μίγμα βιταμινών και ιχνοστοιχείων

Συσκευασία:
2,5% (25 κιλά στον τόνο)

Χάρτινοι σάκοι των 25 kg

Φυράματα:

BK-300, ΒΚ-301: Φυράματα Α’ ηλικίας σε αλεύρι και τραχανά αντίστοιχα

ΒΚ-110, BK-311: Φυράματα Β’ ηλικίας σε αλεύρι και τραχανά αντίστοιχα

BΩ-314, ΒΩ-315: Φυράματα χωρικής πτηνοτροφίας σε αλεύρι και τραχανά αντίστοιχα

Συσκευασία:

Σάκοι πολυπροπυλενίου των 25 kg και 40 kg

Η VIOZOIS S.A. δίνει ιδιαίτερη σημασία στους επαγγελματίες που ασχολούνται με την πτηνοτροφία ωοτοκίας και παράγει μια σειρά από ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα για τους παραγωγούς που θέλουν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση της παραγωγής τους.

Ισορροπιστές:

BΩ-201: Ισορροπιστής

Συσκευασία:
2,5% (25 κιλά στον τόνο)

Χάρτινοι σάκοι των 25 kg

Μίγματα Βιταμινών & Ιχνοστοιχείων:

BPLV-201: Μίγμα βιταμινών

BPLM-201: Μίγμα ιχνοστοιχείων

BPLΧ-201: Μίγμα βιταμινών και ιχνοστοιχείων

Συσκευασία:
2,5% (25 κιλά στον τόνο)

Χάρτινοι σάκοι των 25 kg

Φυράματα:

BΩ-314: Φύραμα χωρικής πτηνοτροφίας, σε αλεύρι

BΩ-315: Φύραμα χωρικής πτηνοτροφίας, σε τραχανά

BΩ-320: Φύραμα ωοτοκίας, σε αλεύρι

BΩ-321: Φύραμα ωοτοκίας, σε τραχανά

BΩ-322: Φύραμα ωοτοκίας, πέλετς

Συσκευασία:

Σάκοι πολυπροπυλενίου των 25 kg και 40 kg

ΤΡΟΦΕΣ
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η πτηνοτροφία στην Ελλάδα είναι από τους πιο δυναμικούς κλάδους της αγροτικής οικονομίας και αντιπροσωπεύει σήμερα το 5% της συνολικής αξίας της αγροτικής παραγωγής. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πτηνοτροφία είναι συγκεντρωμένες σε μεγάλο βαθμό στην Ήπειρο, φτάνοντας περίπου το 45%.

Η VIOZOIS S.A. υποστηρίζει με τον καλύτερο τρόπο τις επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα και τις χώρες των Βαλκανίων, με προϊόντα που απευθύνονται τόσο στην Ωοτοκία, όσο και στην Κρεατοπαραγωγή, βελτιστοποιημένα αντίστοιχα για την κάθε παραγωγή.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Τα ζώα πτηνοτροφίας κρεατοπαραγωγής αποτελούν μεγάλο κομμάτι της εγχώριας Ελληνικής παραγωγής. Ο σχεδιασμός των προϊόντων της VIOZOIS S.A. είναι διαμορφωμένος ώστε να επιτυγχάνονται μέγιστες αποδόσεις αυτών των ζώων.

Ισορροπιστές:

BK-200: Με αντικοκκιδιακό

BK-201:Χωρίς αντικοκκιδιακό

BK-210A: Χωρίς αντικοκκιδιακό

BK-210B: Χωρίς αντικοκκιδιακό

BK-211A: Με αντικοκκιδιακό

BK-211B: Με αντικοκκιδιακό

Συσκευασία:
2,5% (25 κιλά στον τόνο)

Χάρτινοι σάκοι των 25 kg

Μίγματα Βιταμινών & Ιχνοστοιχείων:

BPLV-100: Μίγμα βιταμινών

BPLM-100: Μίγμα ιχνοστοιχείων

BPLΧ-100: Μίγμα βιταμινών και ιχνοστοιχείων

Συσκευασία:
2,5% (25 κιλά στον τόνο)

Χάρτινοι σάκοι των 25 kg

Φυράματα:

BK-300, ΒΚ-301: Φυράματα Α’ ηλικίας σε αλεύρι και τραχανά αντίστοιχα

ΒΚ-110, BK-311: Φυράματα Β’ ηλικίας σε αλεύρι και τραχανά αντίστοιχα

BΩ-314, ΒΩ-315: Φυράματα χωρικής πτηνοτροφίας σε αλεύρι και τραχανά αντίστοιχα

Συσκευασία:

Σάκοι πολυπροπυλενίου των 25 kg και 40 kg

Η VIOZOIS S.A. δίνει ιδιαίτερη σημασία στους επαγγελματίες που ασχολούνται με την πτηνοτροφία ωοτοκίας και παράγει μια σειρά από ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα για τους παραγωγούς που θέλουν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση της παραγωγής τους.

Ισορροπιστές:

BΩ-201: Ισορροπιστής

Συσκευασία:
2,5% (25 κιλά στον τόνο)

Χάρτινοι σάκοι των 25 kg

Μίγματα Βιταμινών & Ιχνοστοιχείων:

BPLV-201: Μίγμα βιταμινών

BPLM-201: Μίγμα ιχνοστοιχείων

BPLΧ-201: Μίγμα βιταμινών και ιχνοστοιχείων

Συσκευασία:
2,5% (25 κιλά στον τόνο)

Χάρτινοι σάκοι των 25 kg

Φυράματα:

BΩ-314: Φύραμα χωρικής πτηνοτροφίας, σε αλεύρι

BΩ-315: Φύραμα χωρικής πτηνοτροφίας, σε τραχανά

BΩ-320: Φύραμα ωοτοκίας, σε αλεύρι

BΩ-321: Φύραμα ωοτοκίας, σε τραχανά

BΩ-322: Φύραμα ωοτοκίας, πέλετς

Συσκευασία:

Σάκοι πολυπροπυλενίου των 25 kg και 40 kg